Regulamin

Regulamin Korzystania z Serwisu „Ad-Booking.pl”

  1. Zakres Obowiązywania Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego „Ad-Booking.pl”. Korzystając z serwisu, użytkownik akceptuje warunki niniejszego regulaminu w pełnym zakresie.
  2. Treść Serwisu Serwis „Ad-Booking.pl” dostarcza treści związanych głównie z aranżacją wnętrz i designem. Treści te obejmują artykuły, porady, ciekawostki oraz inspiracje. Autorzy artykułów oraz zespół redakcyjny dążą do dostarczania treści wartościowych, dokładnych i aktualnych, jednakże nie biorą odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości.
  3. Prawa Autorskie Wszystkie treści zamieszczone w serwisie „Ad-Booking.pl” podlegają prawom autorskim. Kopiowanie, reprodukowanie lub dystrybucja treści bez zgody właściciela praw autorskich jest zabroniona.
  4. Odpowiedzialność Użytkownika Użytkownik serwisu zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami moralnymi. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści, komentarze lub działania, jakie podejmuje w trakcie korzystania z serwisu.
  5. Dane Osobowe Serwis „Ad-Booking.pl” zbiera i przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie [link do polityki prywatności].
  6. Komunikacja Użytkownik zgadza się na otrzymywanie informacji, powiadomień i aktualizacji związanych z serwisem poprzez e-mail lub inne środki komunikacji podane podczas rejestracji lub kontaktu.
  7. Zmiany w Regulaminie Zespół redakcyjny zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym momencie. Zmiany te będą publikowane na stronie serwisu i nabiorą skuteczności po upływie 7 dni od daty publikacji.
  8. Zakończenie Korzystania z Serwisu Użytkownik ma prawo zakończyć korzystanie z serwisu w dowolnym momencie. Zespół redakcyjny zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do serwisu w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu lub podejmowania działań szkodliwych dla serwisu.
  9. Dane Kontaktowe W sprawach związanych z korzystaniem z serwisu „Ad-Booking.pl”, prosimy o kontakt na adres e-mail: [email protected].

Niniejszy regulamin obowiązuje od [data wdrożenia regulaminu] i jest skierowany do wszystkich użytkowników serwisu „Ad-Booking.pl”. Korzystając z serwisu, użytkownik akceptuje jego warunki w pełnym zakresie.